Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe z certyfikatami

Firma Secure Builder stosuje bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe, posiadające wszelkie obowiązujące oraz możliwe do uzyskania atesty CE, spełniające Europejskie Aprobaty Techniczne (certyfikaty ETA), posiadające aktualne aprobaty i rekomendacje, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB).

Indywidualne, sprawdzone systemy zabezpieczeń p.poż.

Każdemu klientowi Secure Builder może zaproponować indywidualne, korzystne dla danej inwestycji oraz wykonawcy rozwiązania z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Są one realizowane przez nas w dowolnym dopuszczalnym systemie zabezpieczeń p.poż., odpowiednim dla poszczególnego rodzaju obiektów budowlanych. Na podstawie wizji lokalnej i otrzymanej dokumentacji wykonujemy bezpłatne kalkulacje proponowanych prac.

Wspieramy naszych klientów również w fazie projektowej systemów zabezpieczeń p.poż. Po zakończeniu realizacji powierzonych zadań przekazujemy kompletną dokumentację powykonawczą. Pomagamy oraz uczestniczymy w odbiorach, prowadzonych przez inspektorów nadzoru budowlanego.

pole 1.1 pole 1.2 pole 1.3 pole 1.4 pole 2.1 pole 2.2 pole 3.1 pole 3.2 pole 4.1 pole 4.3 pole 5.1 pole 6.1 pole 6.2 pole 7.1

render-02Zabezpieczenie wszelkich przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach.

render-03Ogniochronna obudowa systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych [specjalistyczne płyty i folie].

render-04Ochrona przewodów i torów kablowych.

render-05Zabezpieczenie stali konstrukcyjnej i drewna specjalistycznymi materiałami ogniochronnymi.

render-06Specjalistyczne zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych i budowlanych.

render-07Bierna przeciwpożarowa ochrona drzwi i okien.

render-08Zewnętrzne bariery i kurtyny ogniowe.

Współpracujemy wyłącznie z wiodącymi producentami oferującymi systemy do zabezpieczeń ogniochronnych posiadających odpowiednie dokumenty i certyfikaty. Tworzymy innowacyjne bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Działamy na terenie całej Polski, a także Europy.